2020.03.20

MarketEnterprise Vietnam cùng nhau vượt qua dịch bệnh Corona

corona_taisaku

MarketEnterprise Vietnam luôn bảo vệ nhân viên của mình từ những điều nhỏ nhất. Lần này chỉ là một bước khởi đầu nho nhỏ, từ việc này chúng tôi học được cách vượt qua những khó khăn. Và chúng tôi có cơ hội suy nghĩ nhiều hơn trong việc chăm sóc nhân viên của mình.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments