2020.06.08

Ngày quốc tế thiếu nhi tại MarketEnterprise Vietnam

children day 2020

Ngày 1/6/2020 là ngày rất đặc biệt đối với thành viên của MEVN. Đặc biệt là vì đã tổ chức thành công buổi Kick Off online với công ty mẹ tại Nhật. Đặc biệt hơn nữa đối với những nhân viên đã có con. Những nhân viên có con sẽ đại diện cho con mình để nhận một phần quà nhỏ từ phía công ty. Nơi đây luôn trân trọng mỗi nhân viên, và gia đình của từng nhân viên.

Bạn Sang đại diện nhận quà
Bạn Sơn đại diện nhận quà
Bạn Thuật đại diện nhận quà
Bạn Vân Anh đại diện nhận quà