2019.12.23

Chuyên mục giới thiệu nhân viên mới

MEVN vừa chào đón một anh PM rất trẻ trung vui tính. Đó là bạn Đinh Văn Thuật, quê quán Phú Yên.

Cảm nghĩ ngắn của bạn Thuật sau khi join vào MEVN

  • Môi trường làm việc ở đây rất OPEN, dễ dàng chia sẻ kiến thức.
  • Được Sếp dạy nhiều kiến thức tư duy mới, và những kỹ năng mềm v.v…
  • Về mặt kỹ thuật các bạn cũng sẽ học hỏi được rất nhiều .
  • Áp dụng Low Context Culture vào văn hóa làm việc giúp mọi người thoải mái phát biểu ý kiến mà không sợ người khác nổi giận.

Ngạn ngữ yêu thích của bạn Thuật:

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”

 (Muốn đi nhanh hãy đi một mình. Muốn đi xa hãy đi cùng nhau) – Ngạn ngữ Châu Phi

Tham khảo bài viết về Low Context và High Context