2021.02.09

MarketEnterprise chính thức lên sàn chứng khoán First Section của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo

Total smart exchange - Launch of the Comprehensive Exchange

Hôm nay, tập đoàn MarketEnterprise rất vinh dự khi được công nhận chính thức lên sàn chứng khoán First Section của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo từ ngày 16/2/2021.

MarketEnterprise chính thức lên sàn chứng khoán First Section của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo

Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả các quý vị cổ đông, quý khách hàng và các bên liên quan đã và đang tiếp tục ủng hộ chúng tôi.

Tập đoàn công ty chúng tôi, với tầm nhìn “tiếp tục giữ vững là một doanh nghiệp tối ưu hoá để thực hiện xây dựng xã hội bền vững”, tiếp tục vai trò thực hiện xây dựng mục tiêu SDGs theo như xu hướng toàn cầu và sẽ gánh vác một phần trong nền kinh tế tuần hoàn, và cũng sẽ nỗ lực mở rộng kinh doanh nâng cao giá trị doanh nghiệp của chúng tôi.

Nguồn tin : https://www.marketenterprise.co.jp/news/release/20210209.html

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments