2021.07.21

Tuyển Junior Fullstack Engineer tại Hồ Chí Minh

junior

Junior Fullstack Engineer : $600 – $1.000

3 Lý Do Junior Fullstack Engineer Gia Nhập Marketenterprise Việt Nam

 • Được tham gia lựa chọn công nghệ, và kỹ thuật mới nhất
 • Được đào tạo bài bản về kỹ năng, tư duy và lập trình
 • Là người đóng vai trò trực tiếp trong việc tìm, giải quyết vấn đề và hỗ trợ cho người dùng

Nội Dung Công Việc

 • Phát triển các Website cùng team dựa theo yêu cầu của Product Owner (PO)
 • Làm việc theo team và PO để đưa ra giải pháp phát triển phần mềm, Website
 • Xây dựng giao diện người dùng của các ứng dụng thông qua thiết kế trực quan hấp dẫn
 • Phát triển và quản lý cơ sở dữ liệu, ứng dụng hoạt động tốt

Mô Tả Công Việc Của Junior FullStack Engineer

 • Viết các API hiệu quả, sử dụng Mac, VSCode, Github, docker, AWS để phát triển Website
 • Phát triển Web Service, hệ thống Web theo mô hình Agile
 • Kiểm tra phần mềm để đảm bảo khả năng đáp ứng và hiệu quả
 • Khắc phục sự cố, gỡ lỗi và nâng cấp website
 • Viết tài liệu kỹ thuật
 • Lên ý tưởng giải quyết vấn đề và cải tiến phần mềm

Yêu Cầu Công Việc

 • Kinh nghiệm ở vị trí Fullstack Engineer hoặc Software Engineer của một trong các ngôn ngữ lập trình (PHP, Python, Ruby on Rails, ..)
 • Có kiến thức về lập trình nhiều ngôn ngữ và thư viện Front-end (ví dụ: HTML / CSS, JavaScript, XML, jQuery)
 • Có kinh nghiệm trong một hoặc nhiều ngôn ngữ Back-end (ví dụ: PHP, Ruby on Rails, Python) và các khung JavaScript (ví dụ: VueJS, AngularJS, ReactJS, Node.js)
 • Có kiến thức về ít nhất một dịch vụ web: AWS, Azure hoặc Google Cloud…
 • Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu, microservice và thiết kế UI/UX

Ưu Tiên Kỹ Sư Có Những Kỹ Năng Sau:

 • Kỹ năng chủ động tìm kiếm, phân tích và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng về con người (Human skills) và làm việc nhóm (Team skills) tốt
 • Tư duy phát triển
 • Tư duy logic (Logical thinking) và tư duy phản biện (Critical thinking)

Một Số Điểm Nổi Bật

 • Chi nhánh tại Việt nam có vốn đầu tư $500,000 dự định sau 2 năm sẽ tăng lên thành 50 nhân viên, gia nhập vào công ty thời điểm này bạn sẽ có cơ hội trở thành Key Member
 • Dự định doanh thu của công ty mẹ ở sàn chứng khoán Tokyo đạt được trong kỳ này là $100,000,000, tăng trưởng liên tục trong 13 năm, và là cơ sở quản lý rất vững chắc
 • Thiết kế văn phòng gồm những khu vực làm việc độc lập theo từng team, khu vực dùng chung với nhiều mục đích sử dụng khác nhau, khu vực để giải trí, và khu vực ăn trưa v.v…
 • Môi trường phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế: Mac + VSCode + Github + Docker + AWS + CI/CD
 • Cơ cấu tổ chức phẳng với hình thức trao đổi và làm việc mở (open) chứ không tạo tầng lớp phân chia cấp trên và cấp dưới. Là cơ chế đánh giá công bằng và công khai với nhân viên
 • CEO là CTO của công ty mẹ tại Nhật. Anh ấy sẽ trực tiếp training về kỹ thuật và tư duy cho nhân viên.
 • Mỗi team 5 thành viên và đều được chủ động nêu lên ý kiến riêng để cùng nhau phát triển sản phẩm tốt hơn dựa trên mô hình Agile
 • Thông qua việc Pair Programming và Mob Programming, bạn sẽ skill-up kỹ năng develop khi làm việc chung với top Engineers.
 • Môi trường teamwork và sẽ luôn có người hỗ trợ bạn

Thông tin giới thiệu công ty và benefit tại đây